shopping_bag Ihr Warenkorb

WARENKORB

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb

Sortiment - Sram

Amerykañski koncern SRAM od kilku lat konsekwentnie wdra¿a strategiê, której celem jest tworzenie kompletnej oferty osprzêtu rowerowego o najwy¿szym poziomie technologicznym. W roku 2002 koncern SRAM-a przej±³ produkcjê kultowych amortyzatorów RockShox. Kolejnym krokiem w podboju rynku rowerowego by³o przejêcie firmy Avid, specjalisty w produkcji rowerowych systemów hamulcowych. Natomiast od roku 2005 w grupie SRAM-a pojawi³ siê Truvativ - wysokiej klasy producent korb i wk³adów suportowych.

Warto równie¿ wspomnieæ o zaanga¿owaniu SRAMa w dzia³alno¶æ charytatywn± World Bicycle Relief. W ramach tej akcji tysi±ce rowerów zosta³o zakupionych i przekazanych potrzebuj±cym z krajów Trzeciego ¦wiata, gdzie s³u¿± za podstawowy ¶rodek transportu.
Filter anzeigen
Wir fanden 0 produkte
Sortieren
PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP