shopping_bag Ihr Warenkorb

WARENKORB

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb

Sortiment - Sks

SKS - Scheffer Klute Sundern

TRULY MADE IN GERMANY

TRULY - naprawdê, prawdziwie, z przekonaniem

MADE - pomys³, projektowanie, konstruowanie - wszystko to poparte wiedz± praktyczn± zdobywan± przez lata. Wykwalifikowany zespó³, tworzenie form do wtryskarek we w³asnym zakresie, produkcja ka¿dego elementu w tej samej fabryce - od cylindra pompki po uchwyty mocuj±ce, u¿ycie nowoczesnego parku maszynowego, stosowanie surowych kontroli jako¶ci. System zarz±dzania jako¶ci± DIN EN ISO 9001:2000 i ISO/TS 16949:2002

IN GERMANY - w Niemczech, na rynku o najsilniejszej konkurencji, w sta³ym kontakcie z bardzo wymagaj±cymi klientami, wspólnie z niemieck± elit± kolarsk±, w trosce o ¶rodowisko naturalne i spo³eczeñstwo
Filter anzeigen
Wir fanden 4 produkte
Sortieren
PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP