shopping_bag Ihr Warenkorb

WARENKORB

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb

Sortiment - Mammut

Historia szwajcarskiej marki Mammut rozpoczê³a siê w 1862 roku w miasteczku Dintikon, gdzie Kaspar Tanner rozpocz±³ produkcj± pierwszych lin. Przez kolejne dekady, firma rozwija swoj± dzia³alno¶æ, jednak prawdziwy prze³om nastêpujê w 1953 roku, kiedy to powstaje pierwsza lina lodowcowa „Mammut Argenta”,  wykonana z nylonu.

Kolejne dekady to rozwój produkcji atestowanych lin oraz wprowadzenie odzie¿y z membran± Gore-Tex®. Sukcesywnie marka poszerza swoj± ofertê o ¶piwory, uprzê¿e oraz akcesoria wspinaczkowe. W 1993 roku po przejêciu marki Toko powstaje Mammut Group i rozpoczyna siê dynamiczny okres rozwoju marki, kolejno do grupy do³±czaj± norweski Ajungilak, producent butów Raichle, a w 2007 roku firma Lucido – producent czo³ówek.

Dzi¶ Mammut jest czê¶ci± Mammut Sports Group AG i jest innowacyjn± firm± posiadaj±c± niezwykle szerok± ofertê sprzêtu, odzie¿y oraz obuwia górskiego. Charakterystyczne logo marki jest rozpoznawalne w ca³ym „alpejskim” ¶wiecie i sta³o siê synonimem najwy¿szej jako¶ci sprzêtu górskiego.

Filter anzeigen
Wir fanden 0 produkte
Sortieren
PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP