PL EN RU

Tax Free

POMOC » WARUNKI ZAKUPÓW » Tax Free

ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH - TAX FREE FOR TOURISTS

(czyli zwrot do 23% od wartości zakupionych w naszym sklepie towarów)


Wersja Polska - English version - Russian version


Kto może otrzymać zwrot VAT?

 • Turysta mający stałe miejsca zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru.
 • Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosi 300,00 PLN.
 • Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika.
 • Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.


Zakupy w sklepie stacjonarnym

 • Gdy robisz zakupy w naszym sklepie poproś sprzedawcę o wystawienie formularza zwrotu podatku Tax Free For Tourists.
 • Okaż sprzedawcy paszport lub inny dokument tożsamości potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.
 • Zadeklaruj formę zwrotu podatku: gotówka lub przelew.
 • Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT.
 • Jeśli chcesz odebrać zwrot podatku w gotówce zgłoś się do naszego sklepu na terenie Polski.


Złożenie zamówienia przez sklep internetowy i odbiór w punkcie stacjonarnym

 • Przy zamawianiu przez nasz sklep internetowy, napisz w polu "Uwagi" prośbę o wystawienie dokumentu Tax Free.
 • Gdy odbierasz zakupiony towar w sklepie okaż sprzedawcy dokument tożsamości, sprzedawca potwierdzi zgodność danych.
 • Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem podaj nam pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT.
 • Nie mamy możliwości wysłania zamówionego towaru poza granicę Polski wraz z formularzem Tax Free. Gdy chcesz zamówić towar przez internet i odebrać towar w innym miejscu niż adres naszego sklepu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów dotyczących daty i miejsca odbioru zamówienia.


Urząd Celny

 • Gdy opuszczasz teren Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z załączonym paragonem oraz Twój dokument tożsamości.
 • Brak pieczęci Celnika na Formularzu Tax Free For Tourists oznacza brak możliwości otrzymania zwrotu podatku.


Zwrot podatku VAT

 • Przekaż sprzedawcy zatwierdzony przez celnika dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego oryginalnym paragonem. Okaż sprzedawcy paszport lub dokument tożsamości w celu potwierdzenia zgodności danych z dokumentu z danymi zawartymi w formularzu Tax Free For Tourists.
 • Jeśli zadeklarowałeś zwrot podatku na rachunek bankowy możesz także przesłać dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego paragonem i fakturą na adres: OLIMPIA, 85-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 27, Polska.
  Prosimy o odsyłanie wszystkich dokumentów podpisanych przez klienta.
 • Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez nas dokumentu Tax Free For Tourists.
 • Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich (PLN). W przypadku zwrotu na konto bankowe, nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu/klienta.
 • O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
 • Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%. Sprzedawca pobiera 3% prowizji od wartości zwracanego podatku VAT.
 • Sprzedaż Tax Free jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego, w związku z tym dane zadeklarowane w dokumencie Tax Free podlegają weryfikacji na granicy.


Zasady zwrotu VAT podróżnym w Polsce reguluje ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126-130 (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. Zm).
Wersja Mobilna   |   Wersja PC
Copyright 2008-2018, OlimpiaSuperSport sp. z o.o. sp.k. Bydgoszcz
Wszelkie prawa zastrzeżone